Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:763 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 05.02.2013
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 13.02.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Vil statsråden sørge for at det igjen blir etablert og utviklet samarbeide mellom NSB og Tågkompaniet i Sverige som sikrer tidlige morgentog fra Karlstad og ettermiddagsavganger fra Oslo som understøtter forretningsaktivitet mellom våre to land?

Begrunnelse

Det foregår en spennende utvikling av samarbeidet mellom Norge og Sverige. Særlig er dette et meget synlig samarbeide mellom IKT bedrifter i Karlstad og Osloregionen.
For drøyt 3 år siden så utgjorde dette 5 bedrifter av de ca. 100 som inngår i stiftelse (www.compare.se) handel med Norge. I dag har denne virksomheten bredt seg til over 60.
Fra Sverige meldes det at tallene er stigende!
Med andre ord så kommer Osloregion til å få en større og viktigere rolle for denne næringens utvikling og dermed også en regional utvikling i så vel Sverige som i Norge.
Med dette som bakgrunn blir jeg urolig og forundret når svenske reisende i dag ikke kan komme til Oslo med tog før tidligst klokken 14.25 på ettermiddagen (Sj InterCity).
Frem til 6. desember 2012 kunne man reise fra Sverige/Karlstad med Tågkompaniet rett før klokken 06.00 og være fremme i Oslo 09.00.
Det var også mulig å reise med Tågkompaniet 09.13 og være i Oslo klokken 12.56.
I dag finnes ikke disse mulighetene.
Tågkompaniet får ikke lengere kjøre til Oslo uten at den må stoppe i Kongsvinger der reisende må bytte over til NSBs Oslopendel.
Dette har resultert i at Tågkompaniet har innstilt alle sine turer til Norge/Kongsvinger.
I en tid hvor svenske arbeidstagere stadig strømmer til Norge og næringssamarbeidet er i utvikling ser vi at NSB ikke opprettholder et samarbeide for å sikre at disse kan reise kollektivt med jernbane.
Bilen er det eneste mulige for disse aktuelle bedriftene.
Omtrent 20 mil fra Oslo ligger Karlstad regionen med ca. 130 000 innbyggere.
Det finnes Universitet med 12 000 studenter og anslagsvis 7000 ingeniører og teknikere med høy kompetanse. En kompetanse Norge er i mangel av.
Da er det vanskelig å se det kloke i at kollektive gode tilbud som flittig har vært benyttet av reisende innstilles.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: På Kongsvingerbanen var det tre togtilbud på strekningen frem til 9/12-2012. NSB har kjørt 6 daglige avganger Årnes - Kongsvinger, SJ har kjørt 2 daglige avganger Stockholm – Kongsvinger – Oslo og Tågkompaniet (TKAB) har kjørt 3 daglige avganger Karlstad – Kongsvinger - Oslo. Rutetidene har i liten grad vært koordinert siden tilbudene har vært levert av tre ulike leverandører.
I forbindelse med omlegging til ny rutemodell, har staten nå tatt store grep for å bedre togtilbudet til Kongsvinger. Antall avganger Kongsvinger – Oslo på hverdager øker fra 6 i dag til 23 fra 09.12.2012. Med en slik kraftig økning av lokaltogstilbudet, har det ikke vært hensiktsmessig å samtidig legge opp til to parallellkjørende grenseoverskridende tilbud til Oslo.
For å sikre et regionalt grensekryssende tilbud har Hedmark Fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og Varmlandstrafik AB fremforhandlet en avtale om medfinansiering for trafikk på strekningen Charlottenberg - Kongsvinger for seksårsperioden 2013-2018. Det fremgår av avtalens § 2 Omfang at dette ”skal omfatte tre dobbeltturer i hver retning hver dag, mandag til fredag, fordelt på morgen, middag og kveld, som skal muliggjøre arbeidspendling i begge retninger og transport til for- eller ettermiddagsmøter i begge retninger”. Avtalen tilrettelegger for overgang til NSBs tog i Kongsvinger til og fra Oslo.
Samferdselsdepartementet har i tillegg, sammen med det svenske Trafikverket som oppdragsgiver fremforhandlet en avtale med Statens Järnvegar AB som leverandør om utførelse av internasjonal persontransport med tog på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm.