Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:764 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 05.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Kan statsråden sørge for et fleksibelt samspill mellom bussaktører som i dette tilfelle TIMEkspressen og NSB, blir slik at dette er organiseres med utgangspunkt i kundene og deres mulighet til å finne fleksible løsninger og at bussen har stoppested på bl.a. Sonsveien stasjon?

Begrunnelse

Jeg har fått flere henvendelser fra folk som daglig pendler og har gjort det i mange år og som er avhengig av å reise med NSB til Oslo på arbeid.
Veldig ofte opplever disse som så mange andre forsinkelser på Østfoldbanen.
En av mange slike hendelser er denne fra 31.01.13 hvor en reisende skulle ta 16.18 toget fra Oslo S til Sonsveien stasjon. Men grunnet et togsett som hadde røykutvikling like ved Kolbotn stasjon ble det store forsinkelser, mye forvirring og ingen organisering fra NSB.
Etter en pendlertilværelse for mange i flere år er man vant til å tenke alle mulige kreative løsninger og alternativ for å komme hjem.
Mange har ikke andre alternativ når man skal til Sonsveien stasjon.
En av de reisende sier at hun har funnet en backup løsning. Hun tar TimEkspressen fra Oslo Bussterminal til Mosseporten hvor hennes mann kan plukke henne opp.
Når denne reisende kvinne spør bussjåføren hvorfor Time Ekspressen ikke stoppet på Vestby – Sonsveien – Kambo sier sjåføren med et smil at han ikke får lov til det av NSB da de har full enerett/monopol på denne strekningen.
Mitt anliggende til statsråden er derfor slik jeg har formulert ovenfor om dette kan stemme.
Det synes ved slike eksempler som om anbud og organisering av kollektive tilbud ikke har fleksibiliteten for de reisende som det primære, men hensynet til monopolets dikterte fordeler.
Et tilbud preget av fleksibilitet og mulighet til å bevege seg mellom de ulike transportformer slik det måtte passe den enkelte reisende må være avgjørende. Reisemønstre, værforhold, tekniske skader tilsier at slik organisering vil være til så vel pendlere, monopolet som andre aktører sitt beste. En vinn-vinn-situasjon.
Det må også være flere busselskaper som kan være interesserte i å kjøre denne strekningen. Det er godt dokumentert at behovet og markedet er til stede.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Den omtalte Timeekspressen er fylkeskryssende mellom Oslo/Akershus og Østfold, og har ikke konsesjon for lokaltrafikk i Oslo og Akershus. Iht. departementets rundskriv N-2/2003 (behovsprøving av fylkeskryssende ekspressbussruter) skal ”behovsprøvinga ved søknad om ekspressbussløyve avgrensast til berre å gjelde i høve til lokale bil- og båtruter som inngår i det fylkeskommunale tilskotsansvaret.”
Det er med andre ord ikke hensynet til jernbanen eller eksisterende ekspressbussruter som gjør at det ikke er lov å sette av og ta på passasjerer innenfor Oslo og Akershus. NSB har ikke påberopt seg behov for beskyttelse mot konkurranse fra ekspressbussene. NSB stiller seg positiv at til at ekspressbusser også kan ta opp passasjerer fritt innenfor et fylke.
Samferdselsdepartementet legger vekt på fylkeskommunenes tilrådinger i spørsmålet om fylkeskryssende ekspressbussruter skal gis lokale trafikkrettigheter internt i ett fylke. Oslo og Akershus regnes i denne sammenheng som ett lokalområde og ansvarlig myndighet for kollektivtransport, og den som evt. må fremme denne saken.