Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:799 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 12.02.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 19.02.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Mener statsministeren at kunnskapsinnhentingen om Lofoten, Vesterålen og Senja styrker eller svekker argumentene for petroleumsaktivitet i dette området?

Begrunnelse

Undertegnende stilte dette spørsmålet til statsministeren to ganger under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag 6. februar 2013. statsministeren svarte med en rekke resonnementer knyttet til hvorvidt vi nå har nok kunnskap til å konsekvensutrede områdene for petroleumsvirksomhet. Spørsmålet om hvorvidt kunnskapsinnhentingen som er gjennomført - slik statsministeren vurderer saken - svekker eller styrker argumentene for petroleumsaktivitet i området, ble imidlertid ikke besvart. Jeg tillater meg derfor å stille spørsmålet på nytt i skriftlig form, og ser frem til statsministerens konkrete svar.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Som oppfølging av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten har Olje- og energidepartementet gjennomført en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i Nordland VII, Troms II og uåpnede deler av Nordland IV, V, VI (det nordøstlige Norskehavet). For å gi en mer fullstendig beskrivelse av muligheter og utfordringer for regionen er også den åpnede delen av Nordland VI belyst i relevante deler av arbeidet.
En kunnskapsinnhentingsrapport ble lagt fram i november 2012. Denne er nå ute på høring sammen med de underliggende fagrapportene.
Etter mitt syn har kunnskapsinnhentingen gjort at kunnskapen om effekter av mulig petroleumsvirksomhet i området er styrket. Vi har mer fakta på bordet. De faglige arbeidet som er gjennomført har bidratt til dette.
Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet bør gi et godt grunnlag for en faktabasert og god diskusjon om disse spørsmålene.
Om argumentene for petroleumsvirksomhet i området er styrket eller svekket må hver enkelt vurdere ut fra sin bakgrunnskunnskap og sitt ståsted.