Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:840 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I 2011 ble det kjent at en arbeidsmiljøundersøkelse dokumenterer at det var stor misnøye med arbeidsmiljøet i Nødnettprosjektet (DNK). Dårlig arbeids-miljø kan åpenbart påvirke kvalitet og fremdrift i det viktige arbeidet med innføring av Nødnettet.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om det har vært utført en ny arbeidsmiljøundersøkelse som viser at det er stor misnøye med arbeidsmiljøet i direktoratet for nødkommunikasjon og/eller de som jobber med nødnettprosjektet, og vil funnene i rapporten bli offentliggjort?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det ble gjennomført en ny arbeidsmiljøundersøkelse i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i januar 2013. Arbeidsmiljøundersøkelser er et nyttig redskap for de ansatte og for ledelsen i en organisasjon. Jeg har fått opplyst av DNK at resultatet fra undersøkelsen har kommet, og at arbeidet med å gjennomgå og følge opp undersøkelsen pågår i direktoratet. Justis- og beredskapsdepartementet vil be om å bli orientert om hvordan ledelsen i direktoratet vil følge opp undersøkelsen. Den ferdig utarbeidede rapporten om arbeidsmiljøundersøkelsen vil være offentlig.