Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:829 (2012-2013)
Innlevert: 14.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Økt grense- og taxfree-handel gjør at vinmonopolene, som f.eks. i Hedmark, er redd for å måtte stenge på grunn av mindre handel.
Hvordan ser statsråden på denne utviklingen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: AS Vinmonopolet skriver på sin hjemmeside at “Også i 2012 viser Vinmonopolets salg, store deler av året, tegn til utflatning og stagnasjon. Utflatningen startet i 2010 og kan ha flere årsaker: Man har periodevis sett tegn til stagnasjon i varehandelen generelt og veksttakten er lav i historisk sammenheng, den laveste siden slutten av 1980-tallet. Utover dette har vi en økning i grensehandelen, og rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at både grensehandel og taxfree-salg tar markedsandeler fra Vinmonopolet.” Fra 2011 til 2012 økte Vinmonopolet det samlede salgsvolumet med 1,9 pst. til 79,9 mill. liter. Også Hedemark, som nevnes spesielt i spørsmålet, hadde økning i det samlede volumet i 2012.
Grensehandelsutsatte varer som er belagt med særavgift omfatter i første rekke alkohol- og tobakkvarer, sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Foruten å skaffe staten inntekter har avgiftene som mål å begrense forbruket av helseskadelige produkter. Avgiftene er derfor satt på et relativt høyt nivå. Samtidig er det viktig å være klar over at for høye avgifter kan bidra til økt uregistrert forbruk slik som grensehandel, tax free-handel, hjemmebrenning og smugling. Jeg mener at avgiftsnivået i Norge avveier disse hensynene på en rimelig god måte.
Jeg vil for øvrig understreke at også andre faktorer enn avgiftene – som generelt kostnadsnivå, valutakurs og importvern på jordbruksprodukter - har stor betydning for størrelsen på det uregistrerte forbruket. Det er også viktig å huske at handel over landegrensene, herunder grensehandel, i utgangspunktet er positivt fordi det bidrar til økt konkurranse, bedre effektivitet og større vareutvalg som forbrukerne kan nyte godt av.