Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:860 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Forebygging av kreft med HPV-vaksine er et hovedtema under livmorhals-kreftuken over hele Europa. I Norge er det kun 12 år gamle jenter som får tilbud om HPV-vaksine. I Sverige får jenter opp til 18 år gratis vaksine og i Danmark opp til 26 år. I Sverige er det distribuert over 1 million vaksinedoser, mens Norge i samme periode har distribuert knapt 240 000 doser. Også gutter kan rammes av denne kreftformen.
Hvorfor får ikke flere norske jenter og gutter mulighet til å beskytte seg mot denne kreftformen?

Begrunnelse

HPV-infeksjon er et folkehelseproblem. Rundt 70 % av seksuelt aktive mennesker blir smittet av viruset i løpet av livet. Denne virusinfeksjonen kan føre til celleforandringer, ulike kreftformer og kjønnsvorter både hos menn og kvinner. Hvert år får 250-300 kvinner i Norge livmorhalskreft som følge av HPV-infeksjon. Ca. en tredjedel av dem dør. I tillegg opereres ca. 3000 kvinner for forstadier til kreft hvert år, noe som fører til økt risiko for senaborter og tidlig fødsel. Videre oppgir ca. 10 % av norske kvinner at de har kjønnsvorter. I Norge i dag er det kun 12 år gamle jenter som får tilbud om HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft og kjønnsvorter. Dette på tross av at en ekspertgruppe konkluderte med at vaksinen burde tilbys jenter opp til 16 år da den ble innført i 2009. Studier viser at vaksinen har effekt hos kvinner helt opp til 45 år. Kreftforsker og professor Claes Goran Tropé uttalte i juni 2012 i Dagens Medisin at man gjennom HPV-vaksinering har muligheten til å utrydde denne kreftformen i Norge i løpet av 20 år. Tidligere har helse- og omsorgsministeren hevdet at en stram budsjettsituasjon gjør at kun ett årskull kan vaksineres.
Ministrene i våre naboland ser dette annerledes. De har kommet frem til at vaksinering sparer liv - og mennesker for sykdom og lidelse - samtidig som det sparer samfunnet for betydelige kostnader knyttet til kreftbehandling, behandling av forstadier til kreft samt behandling av kjønnsvorter nå og i fremtiden.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: HPV-vaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Ved innføring av HPV-vaksinen hadde man dokumentasjon på sikkerhet og effekt hos kvinner, men slik dokumentasjon forelå ikke hos menn. På bakgrunn av ny dokumentasjon arbeider Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten nå med en ny kunnskapsoppsummering om HPV-vaksinenes effekt og nasjonal kostnad-nytteevaluering av ulike vaksinasjonsstrategier. Resultater fra dette arbeidet vil foreligge i løpet av 2013 og danner grunnlag for videre vurdering av det norske HPV-vaksinasjonsprogrammet og omfanget av dette fremover.
I Norge ble HPV-vaksinen innført kun som tilbud til jenter i 7. klasse. Fra høsten 2013 vil HPV-vaksinen tilbys femte kullet med jenter i 7. klasse, og det første kullet vil i løpet av skoleåret 2013/14 fylle 17/18 år.
Infeksjon med høy-risiko HPV-typer er assosiert med risiko for utvikling av kreft i en rekke organsystemer i tillegg til kvinnelige kjønnsorganer. Siden innføringen av vaksinen er det kommet økende dokumentasjon på effekt av HPV-vaksinen for en rekke av disse tilstandene, hos både kvinner og menn.
På denne bakgrunn ba Folkehelseinstituttet i november 2011 Kunnskapssenteret om en oppsummering av eksisterende kunnskap om HPV-vaksinenes effekt på ulike tilstander, og kostnad-nytteaspekter knyttet til ulike strategier for vaksinasjon. Kunnskapssenteret har startet dette arbeidet.
Arbeidet inkluderer vurdering av ulike vaksinasjonsstrategier, deriblant utvidelse til flere årskull jenter/kvinner og inklusjon av gutter/menn. Den første delrapporten fra arbeidet med oppsummering av ny kunnskap om vaksinens effekt forventes sommeren 2013, mens en nasjonal kostnad-nytteevaluering er forventet ferdigstilt mot slutten av året.