Skriftlig spørsmål fra Lars Egeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:862 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Lars Egeland (SV)

Spørsmål

Lars Egeland (SV): Vil samferdselsministeren ta initiativ for at barn under 16 år kan få periodebillett på toget på linje med skoleelever og studenter over 16 år?

Begrunnelse

NSB opererer med 50 % rabatt på enkeltreiser for barn. Studenter og skoleelever over 16 år får 25 % rabatt på enkeltreiser, men de kan kjøpe rabattert periodebillett. Barn som reiser ofte med toget aleine må kjøpe voksen periodebillett. En slik billett koster eksempelvis på strekningen Tønsberg-Oslo kr 3085 mot 1851 for studenter.
Det er trolig ikke mange barn som har behov for periodebillett, men for dem som har det virker det urimelig at de ikke får rabatt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS inneholder bestemmelser om takster, herunder sosiale rabatter og medfølgende rabattsatser. I henhold til avtalen skal NSB tilby kundegruppene barn og honnør, rabatt på 50 % av ordinære enkeltbilletter, og studenter 40 % rabatt av ordinære priser på periodebillett.
Skole- og studentrabattordningen og barnerabattordningen har noe ulik målgruppe med hensyn til reisemønster. Målgruppen for de som benytter seg av barnerabattordningen, er tradisjonelt ikke personer med behov for daglige egenbetalte reiser. Disse har til gjengjeld rabatt på enkeltbillett. Dette er bakgrunnen for at innretningen av de to rabattordningene er ulik. Periodebilletter for barn utstedes derfor ikke per i dag av NSB. Som følge av takstsam-arbeidet gjelder periodebillett for barn på NSB sine tog i de områdene denne typen billett tilbys lokalt (Ruter i Oslo/Akershus, Skyss i Hordaland, AtB i Sør-Trøndelag og Kolumbus i Rogaland). Samferdselsdepartementet har registrert at behovet for periodebillett til barn virker å være svært begrenset og legger derfor ikke opp til å foreta omlegginger i de omtalte rabattordningene.