Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:888 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I sin årstale for 2013 sa sentralbanksjef Olsen at "ved å begrense bruken av oljepenger til forventet realavkastning av fondet vil vi sørge for at kommende generasjoner kan nyte godt av petroleumsformuen.” I fjor hevdet Olsen at forventet avkastning var nærmere 3 prosent.
Er finansministeren kjent med om Norges Bank har endret oppfatning om det, og i så fall hva er Norges Bank nåværende forventninger til langsiktig realavkastning i Statens Pensjonsfond Utland?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland (SPU) bygger blant annet på langsiktige forventninger om avkastning og risiko for aktivaklassene aksjer, obligasjoner og eiendom. I fjorårets melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond var det en gjennomgang av grunnlaget for forventningen om 4 prosent realavkastning på lang sikt, se boks 2.1 i Meld. St. 17 (2011-2012). Jeg er ikke kjent med om Norges Bank har utarbeidet nye forventninger til langsiktig realavkastning i SPU.