Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:891 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Gassnova skal stimulere til utvikling av CO2-renseteknologi. Fokus har primært vært på Mongstad, men Stortinget har bedt om en bred tilnærming. Andre lands CCS klynger styrkes ved at de kan engasjere seg på TCM, delvis på norske skattebetaleres regning. Samtidig har flere norske selskaper viktige utviklingsprosjekter i utlandet, og som kan stimulere den norske CCS klyngen på teknologiutvikling og som leverandørindustri.
Vil statsråden bidra til at Gassnova også kan støtte gode prosjekter i utlandet i regi norske selskap?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering fra kraftgenerering og andre industrielle kilder. Programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Innenfor gjeldende regelverk kan CLIMIT støtte prosjekter i utlandet i regi av norske selskap. Støtte forutsetter imidlertid at prosjektet bidrar til vesentlig utvikling i Norge. Denne forutsetningen kan oppfylles ved at kunnskap og erfaring fra prosjektet kanaliseres tilbake til Norge. Det er således ikke noe i veien for at prosjektet gjennomføres i utlandet. Regelverket belønner også internasjonalt samarbeid ved at prosjekter med deltakelse fra minst to EU-land kan tildeles opptil 15 prosent økt støtteintensitet.