Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:908 (2012-2013)
Innlevert: 26.02.2013
Sendt: 26.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I år som i fjor lover regjeringen å bidra til et moderat lønnsoppgjør. Det er bra og i tråd med Fremskrittspartiets ønsker. I fjor var dog resultatet en høyere andel streiker enn på lenge. I svar på spørsmål fra FrP kunne Regjeringen ikke fremlegge konkrete bidrag til forhandlingene utover å vedta statsbudsjettet. I en vanskelig økonomisk tid må næringslivets konkurranseevne opprettholdes.
Er regjeringen åpen for å foreslå lettelser i inntektsskatten for å oppnå et mer moderat lønnsoppgjør?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Lønnsoppgjørene er partenes ansvar. Det anses ikke som aktuelt for Regjeringen å koble skattepolitiske tiltak med lønnsoppgjøret. Det vises for øvrig til svar til Dokument 8:67 S (2011-2012) om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret.