Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:920 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Regjeringen skryter til stadighet av at færre nordmenn betaler formuesskatt, uten å nevne at statens inntekter fra formuesskatten har økt betydelig de siste årene.
Av de som de siste 8 årene har sluppet å betale formuesskatt pga. økt innslagspunkt - hvor stor er skattelettelsen i snitt pr. relevant skatteyter, og hvor mye er statens totale tapte inntekter fra denne gruppen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen har økt bunnfradraget betydelig siden 2005, fra 151 000 kroner (både for enslige/samboere og ektepar) til 870 000 kroner for enslige/samboere og til 1,74 mill. kroner for ektepar i 2013. I tillegg er trinn 1 i formuesskatten fjernet, slik at all formue utover bunnfradraget nå skattlegges med høyeste sats på 1,1 pst.
Dersom en hadde gjeninnført satsstrukturen og lønnsjustert innslagspunktene fra 2005, anslås det at om lag 856 300 flere skattytere ville betalt formuesskatt. Deres samlede skatteskjerpelse ville vært om lag 2,7 mrd. kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig skatteskjerpelse på om lag 3 200 kroner.