Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:924 (2012-2013)
Innlevert: 28.02.2013
Sendt: 28.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 stiller FrP og Høyre spørsmål om kutt i overgangsstønaden fra tre til ett år (hhv. spørsmål 559 og spørsmål 165). Ifølge svaret vil et slikt kutt medføre en gjennomsnittlig reduksjon på 10 700 mottakere per måned.
Hvor mange barn vil kuttet direkte berøre ved at den som forsørger dem mister sin inntekt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I mitt svar på spørsmål 559 fra Frp og 165 fra Høyre i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 ble det opplyst at en reduksjon i varigheten på overgangsstønaden fra tre til ett år ville medføre en reduksjon i gjennomsnittlig antall mottakere per måned på anslagsvis 10 700 personer. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at mottakere av overgangsstønad per juni 2012i gjennomsnitt hadde 1,6 barn. På svært usikkert grunnlag, kan det dermed anslås at om lag 17 100 barn i gjennomsnitt per måned vil bli berørt av en slik endring.
Videre viser jeg til at det per 31. august 2012 var om lag 50 pst. av mottakerne som mottok avkortet overgangsstønad som følge av arbeidsinntekt. Dette viser at om lag halvparten av stønadsmottakerne også har arbeidsinntekt, og derfor ikke har overgangsstønad som eneste inntektskilde.
Svar på spørsmålet er utarbeidet i samråd med Arbeidsdepartementet.