Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:937 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren gjøre rede for hvor mange samtidighetskonflikter man har hatt for luftambulansen i Helse-Fonna området det siste året, og på hvilken måte dette eventuelt er løst?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål Dokument nr. 15:778 (2012-2013) om stasjonering av luftambulanse i Helse-Fonna området.
I svaret fra helse- og omsorgsministeren hevder han at dette området i dag har en meget god luftambulansedekning. Han viser i den forbindelse til at området i dag er betjent av ambulansehelikopter fra Bergen, Stavanger eller Ål.
Helse- og omsorgsministeren forstår åpenbart ikke at helikopter fra de nevnte steder vil medføre lang responstid, noe som i verste fall kan være kritisk når liv skal reddes.
Det hevdes også i svaret at det i de siste årene ikke har vært noen økning i antall samtidighetskonflikter uten at dette på noen måte er dokumentert.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Når det gjelder luftambulansedekningen i Helse Fonna-området, har jeg fått følgende informasjon om status fra Helse Vest og Luftambulansen ANS:
Ulike deler av Helse Fonna-området kan nås fra ambulansehelikopterbasene i Stavanger, Bergen og Ål innen en flytid på 30 minutter. I tillegg kommer Sea King- basen på Sola.
Antallet oppdrag fra kommunene i Helse Fonna-området til ambulansehelikopterbasene som ble avvist eller avbrutt på grunn av samtidighetskonflikter var 44 oppdrag i 2009, 30 oppdrag i 2010, 25 oppdrag i 2011 og 30 oppdrag i 2012, dvs. at dette tallet har ligget relativt stabilt.
Luftambulansen ANS har ikke eksakt informasjon om hvordan disse avviste eller avbrutte oppdragene ble håndtert, men generelt vet vi at mange av disse oppdragene løses ved at de overføres til en annen luftambulansebase, evt. Sea King-basen på Sola.
Jeg viser ellers til mitt svar av 15. februar på spørsmål nr. 778.