Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:943 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 06.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Helseministerens eget partis representanter har i media lovet videre kjøp av tjenester ved Phoenix Haga. Nå har institusjonen fått beskjed om at det ikke blir noe forlengelse av avtalen.
Vil statsråden ta noe initiativ i saken, eller vil man nå bare avvente ny anbudsrunde?

Begrunnelse

Phoenix Haga har fått beskjed av Helse Sør-Øst om at de ikke kan forlenge dagens avtale. Det melder NRK Østfold. Phoenix Haga må stenge 1. april. Ifølge Helse Sør-Øst er det ikke juridisk mulig å kjøpe tjenester fra Eidsberg-institusjonen fram til ny anbudsrunde er klar.
Fremskrittspartiet har fremmet konkret forslag om å bevilge penger, slik at man kunne kjøpe ytterligere tjenester. Dette har ikke regjeringspartiene vært villig til å støtte. Dermed ser man nå konsekvensene av regjeringens og regjeringspartienes politikk.
Det kan også vises til utspill i media fra representanter fra Helseministerens eget parti, bl.a. dette oppslaget i Smaalenene http://www.smaalenene.no/nyheter/article6360409.ece. Gjennom dette utspillet har man gitt inntrykk av at man reddet institusjonen, men nå viser det seg altså at dette ikke medfører riktighet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har i likhet med mange håpet og trodd at vi skulle finne en løsning for Phoenix Haga. Helse Sør-Øst RHF har sett på mulighetene for å bidra til videre drift av institusjonen frem til en eventuell ny anskaffelse på rusområdet. Dette har dessverre vist seg umulig innenfor gjeldende lovverk.
Når det offentlige kjøper tjenester av private, må vi holde oss innenfor EØS-regelverket og regelverket for offentlige anskaffelser. Helse Sør-Øst RHF har nå kommet frem til at det ikke er lovlig adgang til en videreføring av avtaleforholdet med Phoenix Haga. Det må jeg akseptere. Jeg kan gjennom min rolle som eier av de regionale helseforetakene be om mye, men jeg kan ikke be dem om å bryte loven.
Jeg vet at Phoenix Haga har innhentet juridisk bistand som har konkludert annerledes enn hva Helse Sør-Øst RHF har gjort i saken. Departementet har derfor bidratt til at denne argumentasjonen har blitt gjort kjent for Helse Sør-Øst RHF, slik at dette kan inngå i deres totale vurdering.
Jeg har tillitt til at Helse Sør- Øst RHF følger opp de styringssignalene jeg har gitt dem i oppdragsdokumentet for 2013 om å se på kapasiteten for langtidsplasser innen rus-behandlingen. En eventuell utvidelse av kapasiteten gjennom nye kjøp av tjenester fra private, vil måtte skje i tråd med gjeldende regelverk.