Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:978 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 11.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Nettstedet minstemme.no skal særlig bidra til kunnskap om demokrati og deltakelse, grunnloven og folkestyre. Da er det merkelig at man enkelt finner omtale og fakta om eksempelvis «det tredje kjønn», ulike kjønnsidentiteter og «Mat fra Malawi», mens militærvesenets betydning for forsvar og opprettholdelse av vårt liberale demokrati, eller krigsseilernes innsats i kampen mot nazismen ikke nevnes med ett ord.
Vil statsråden sørge for at også disse områdene blir omtalt på en god måte på minstemme.no?

Begrunnelse

På minstemme.no står bl.a. dette å lese under punktet «Om nettstedet»:

«I 2013 feirer vi hundre år med allmenn stemmerett for både kvinner og menn i Norge. I 2014 feirer vi at grunnloven er 200 år.
•Jubileene handler om stemmerett, likestilling, representasjon og kunnskap om grunnloven og dens betydning for det norske folkestyret.
•Jubileene skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet.
•Til jubileene har Kunnskapsdepartementet sammen med Senter for IKT i utdanningen utviklet nettstedet minstemme.no, et nettsted for læring om demokrati og deltakelse.
Min stemme tilbyr faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole. Foto, lyd, film, tekst, digitale bildefortellinger, tegneserier, oppgaver og quiz er tilgjengelige for mange temaer. Ressursene er organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan, slik at nettstedet og dets innhold ligger nært opp til hverdagen i barnehager og skoler. For skoler er ressursene koblet direkte til kompetansemål, slik at de enkelt kan tas i bruk i klasserommet.»

Med bakgrunn i betydningen av nettopp demokrati finner vi det merkelig at ikke noe så viktig som militærvesenet og krigsinnsats er omtalt. Vi ser på kunnskapsformidling som et verktøy for toleranse, og erkjenner at generasjonene av personer med egen erfaring fra krigsokkupasjonen i Norge 1940–1945 tynnes ut. Dette stiller både nasjonale myndigheter og sivilsamfunnet overfor et vesentlig ansvar for at kommende generasjoner får mulighet til å bli kjent med denne viktige del av Norges historie. Spesielt i disse dager er viktig å satse på kunnskapsformidling om krigstiden og betydningen av forsvar og militærvesen. Både i Norge og i Europa ser vi tendenser til økende antisemittisme og oppslutning om ekstreme bevegelser. Det å utbre kunnskap om de historiske erfaringene man har med totalitære ideologier og ekstremt tankegods er et av de viktigste verktøyene i kampen mot intoleranse og antisemittisme, og viktig i arbeidet med å utbre betydningen av det liberale demokratiet som samfunnsmodell. Dette bør minstemme.no være tydeligere på.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Til stemmeretts- og grunnlovsjubileet har Kunnskapsdepartementet sammen med Senter for IKT i utdanningen utviklet minstemme.no. Det skal være en ressurs for læring om demokrati og deltakelse. Innholdet er organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan. Dette for å legge nettstedet og dens innhold nært opp til den hverdagen barnehagen og skolen har.
5. mars i år presenterte jeg den første versjonen av nettstedet med hovedvekt på stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Minstemme.no vil bli videreutviklet frem til grunnlovsjubileet med sentrale milepæler 17. mai 2013, stemmerettsuken og grunnlovsjubileet i 2014.
I videreutvikling av nettstedet vil jeg sørge for at militærvesenets betydning og krigsseilernes innsats i kampen mot nazismen blir ivaretatt.