Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:996 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 20.03.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren vurdere å gi sin støtte til tilbakeføring av de iranske flyktningene fra Camp Liberty til Camp Ashraf i Irak eller eventuelle andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten for flyktningene?

Begrunnelse

Det vises til flere tidligere spørsmål om de svært vanskelige forholdene for de iranske flyktningene som ble flyttet fra Camp Ashraf til Camp Liberty i Irak.
Til tross for forsikringer fra flere hold om at sikkerheten i leiren var godt nok ivaretatt, viser det grufulle angrepet mot forsvarsløse mennesker 9. februar at så ikke var tilfelle.
Innbyggerne i leiren føler seg nå mer utrygge enn noensinne og frykter et nytt angrep. Dette i tillegg til de svært vanskelige humanitære forholdene i leiren gjør at mange nå ønsker å dra tilbake til Camp Ashraf der det både er langt større plass i tillegg til at denne leiren har en brukbar infrastruktur.
Det ser dessverre ut til at Camp Liberty som egentlig skulle være et midlertidig bosted for flykningene nå er blitt permanent. Dette er den tidligere amerikanske leiren så absolutt ikke egnet for.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Hva gjelder forholdene for beboerne i Camp Liberty, vil jeg først vise til mine svar på dine skriftlige spørsmål nr. 801 (2012-2013), nr. 736 (2012-2013), nr. 621 (2012-2013), nr. 2022 (2011-2012), og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støres svar på dine skriftlige spørsmål nr. 1393 (2011-2012) og 514 (2011-2012).
Ti år etter den amerikanske invasjonen er sikkerhetssituasjonen i Irak fortsatt svært anstrengt. Selv om voldsnivået er redusert drastisk siden årene 2006-2007, drepes fortsatt flere hundre personer hver måned i terrorangrep.
Camp Liberty ble angrepet med raketter og bombekastere fra langt hold lørdag 9. februar. Som jeg understreket i min fordømmelse samme dag, vil Norge overfor irakiske myndigheter fortsette å legge vekt på deres ansvar for sikkerheten i Camp Liberty. Jeg har fått bekreftet av FN at irakiske myndigheter nå har innført flere nye sikkerhetstiltak for å forhindre tilsvarende angrep. Det er satt opp sikkerhetsvegger i betong og en rekke tilfluktsrom.
Tilbakeføring av beboerne i Camp Liberty til Camp Ashraf er dag en uaktuell problemstilling. La meg kort minne om sakens historie. Den iranske bevegelsen Mujahedin-e-Khalq (MeK) etablerte seg i Camp Ashraf etter invitasjon fra Saddam Hussain under krigen mot Iran. Etter invasjonen av Irak i 2003, avvæpnet amerikanerne beboerne i leiren. Iraks folkevalgte regjering besluttet så høsten 2011 å oppløse Camp Ashraf. Beslutningen ble blant annet begrunnet med at Iraks grunnlov anfører at Irak ikke skal blande seg inn i andre lands indre anliggender. Beboerne hadde som iranske borgere dessuten ingen formell status i Irak.
Det var internasjonal aksept for at Irak, som en suveren stat, hadde rett til å oppløse leiren. Ulike aktører, blant dem Norge, presset imidlertid på for at avviklingen måtte skje på en skånsom måte som ivaretok beboernes sikkerhet og rettigheter. Det var derfor internasjonal tilfredshet med forståelsen mellom FN og Irak i slutten av desember 2011 om en varig løsning for beboerne som innebar stengning av Camp Ashraf.
I dag er de aller fleste beboerne fra Camp Ashraf overført til Camp Liberty, hvor FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) vurderer mulig gjenbosetting i tredjeland. Som jeg skrev i mitt svar på skriftlig spørsmål 801 (2102-2013), må UNHCRs prosess nå gjennomføres på en tilfredsstillende måte. MeK må på sin side samarbeide med UNHCR ved blant annet å tillate at beboere som får opphold i tredjeland kan forlate Camp Liberty.