Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1001 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å avvikle det offentlige prosjektet QualityMark Norway, når brukerne får bedre informasjon og tilbakemeldinger om kvalitet på overnattingssteder gjennom andre private informasjonskanaler og nettsider?

Begrunnelse

I Dagens Næringsliv 14.mars 2013 under overskriften "Ingen sjekker inn hos Giske" fremkommer det at regjeringen har brukt over 10 mill. kroner på utredning og drift av et stjerneklassifiseringssystem for hotell i Norge. Systemet driftes av Norsk Akkreditering. I dag rates hotellene fortløpende på nettsteder som Tripadvisor.com og i en viss grad på Hotels.com.
Et statisk system som QualityMark Norway legger opp til, vil kunne bli raskt utdatert og meget kostbart for de som må dekke kostnadene for å finansiere klassifiseringssystemet.
Ifølge avisartikkelen er det kun 5 av Norges vel 900 helårsåpne hoteller (1.050 om sesonghotellene regnes med) som er med i QualityMark Norway.
I artikkelen fremkommer det tydelig at norsk hotellnæring og deres bransjeorganisasjoner er skeptisk til ordningen og hotellkjedene ser ikke helt nytten av systemet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Verden er i stadig forandring. Særlig går den teknologiske utviklingen raskt. Det har medført at hoteller og hotellgjester kommuniserer med hverandre på en helt annen måte i dag enn de gjorde bare for få år siden. Da regjeringen begynte arbeidet med stjernemerkingsordningen var de fleste enige om at det var en god idé - også NHO Reiseliv og brorparten av hotellnæringen. Hotellkjedene mener imidlertid nå at ordningen som er utviklet og lansert ikke håndterer dagens raske informasjonsutveksling mellom hoteller og deres kunder godt nok.
Jeg ønsker ikke å påtvinge hotellnæringen en ordning næringen mener ikke gir en forventet gevinst, og vil derfor ikke nå presse på for å gjennomføre ordningen. Jeg har imidlertid nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge ulike systemer som hotellnæringen i Norge og Europa benytter for å ivareta kvalitetssikring og tilbakemeldinger fra gjestene. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport før sommeren. Gruppen har fått et åpent mandat hva gjelder resultat av kartleggingen, som dermed altså kan tilsi at ordningen videreføres, eventuelt i endret form, eller at den legges ned.