Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2012-2013)
Innlevert: 15.03.2013
Sendt: 18.03.2013
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 22.03.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede er gjort kjent med en påstand at det finnes en hemmelig avtale datert 15.09.2010 med tilleggsprotokoll, som skal inneholde opplysninger om vårt forhold til Russland.
Siden disse påstandene ikke enkelt kan verifiseres, kan jeg be statsministeren bekrefte eller avkrefte at det finnes en slik avtale?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Det har tidligere denne måneden vært oppslag i media om at det skulle eksistere en hemmelig tilleggsprotokoll til delelinjeavtalen med Russland. Dette har jeg kategorisk avvist blant annet i Nordlys og Lofotposten 7. mars 2013. Det finnes ingen hemmelig avtale datert 15. september 2010 eller hemmelig tilleggsprotokoll.
Norge og Russland undertegnet 15. september 2010 delelinjeavtalen (Overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet). Avtalen fastsetter den nøyaktige grensen for henholdsvis norske og russiske soner og kontinentalsokkelen i hele Barentshavet og i Polhavet.
Avtalen har vedlegg om fiskerisamarbeidet og forvaltning av petroleumsressursene i tilfeller der en enkelt olje- eller gassforekomst skulle vise seg å strekke seg over avgrensningslinjen.
Det ble samtidig med undertegning av avtalen inngått en noteveksling mellom partene vedrørende overgangsordninger for fiske. Både avtalen, vedleggene og noteutvekslingen er offentlig kjente dokumenter.
Ratifikasjonsdokumentene ble utvekslet 7. juni 2011, og avtalen trådte i kraft 7. juli 2011. Avtalen med vedlegg ble registrert i FN 1. november 2011.
Jeg vil også minne om at Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjon av avtalen 8. februar 2011 på grunnlag av Prop. 43 S (2010-2011) om samtykke til ratifikasjon av overenskomst mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.
Med andre ord vil jeg nok en gang slå fast at de spekulasjonene som ble gjengitt i medier om dette savner enhver rot i virkeligheten.