Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1030 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med behandlingen av den såkalte "Langtidsplanen" for Forsvaret behandlet våren 2012, ble det besluttet at DA 20 flyene skal flyttes fra Rygge til Gardermoen. Dette vil bety behov for ny bygningsmasse på Gardermoen.
Mitt spørsmål er derfor hva de totale kostnadene vil bli, inklusiv kostnadene Hæren vil bli påført siden de må flytte deler av sitt utstyr?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Flyttingen av 717 skvadronen med DA-20 fra Rygge til Gardermoen er beregnet å kreve EBA-investeringer i størrelsesorden 50 mill. kroner. Investeringene omfatter ombygging av administrasjonsbygg, boliger og tilpasning av hangarer, lager og verksted. På Gardermoen er det i dag lagret materiell fra avdelinger utenfor Luftforsvaret. Lagring av dette materiellet er planlagt videreført på Gardermoen, og kostnadsestimatet tar høyde for nødvendige EBA-investeringer til dette. Flyttingen av DA-20 fra Rygge til Gardermoen er beregnet til å gi en besparelse på om lag 20 mill. kroner i driftsutgifter pr. år, hovedsakelig knyttet til frigjort bemanning.