Skriftlig spørsmål fra Viggo Fossum (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1031 (2012-2013)
Innlevert: 18.03.2013
Sendt: 19.03.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Viggo Fossum (A)

Spørsmål

Viggo Fossum (A): Spørsmålet ble trukket.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Svaret er ennå ikke tilgjengelig