Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1039 (2012-2013)
Innlevert: 19.03.2013
Sendt: 20.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I NRK Politisk kvarter 19.. mars 2013 sa finansministeren at oppkapitalisering av bankene skal være et spleiselag. Foreløpig har det medført at bankkunder har fått høyere rente. Det er uvisst hva det betyr for utbyttepolitikken i bankene, altså eiers del av spleiselaget.
Hva er statens bidrag i dette spleiselaget som finansministeren skisserer?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg skisserte ikke noe spleiselag i Politisk kvarter på NRK P2 den 19. mars i år. Jeg viste derimot til at hovedsaken for meg som finansminister er å bidra til en god utvikling i norsk økonomi, og at det krever god soliditet i bankene. Jeg sa også at jeg er overrasket over at enkelte banker har gått ut og begrunnet varsel om økt utlånsrente med nye soliditetskrav, som de da ikke visste hvordan kom til å bli seende ut.
Det har siden finanskrisen brøt ut for seks år siden vært klart at bankene bør bli mer solide. Markedet krever det, og myndighetene i mange land har varslet at det vil komme nye minstekrav. I de landene hvor økonomien går dårlig, er dette en stor utfordring for bankene. Norske banker har de siste årene hatt god inntjening og kunnet bygge opp soliditeten betydelig. I 2012 fikk bankene et resultat på nesten 28 mrd. kroner etter skatt. De siste månedene har bankenes innlånskostnader falt.
Økt soliditet gir grunnlag for lavere innlånskostnader for banken, som over tid også kan komme lånekundene til gode.