Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1043 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Leveringssikkerheten for strøm til Lofoten og Vesterålen er på nytt satt på prøve etter at regionen på nytt opplever et større strømbrudd som vedvarte over lang tid.
Vil statsråden sørge for at Lofotringen innlemmes i sentralnettet slik at forsyningssikkerheten ivaretas?

Begrunnelse

En innlemmelse av Lofotringen i Sentralnettet vil ha stor betydning for leveringssikkerheten i regionen og vil være positivt for næringsutvikling og bosetning.
En innlemmelse av Lofotringen i Sentralnettet vil fjerne økonomisk risiko og særinteresser fra Trollfjord Kraft og Lofotkraft, og føre til en regional samordnet kompetanse, strategi og iverksetting. Dette gjelder ikke bare for Lofoten og Vesterålen, men også en sikkerhet for elektrisitetsforsyningen i andre deler av Nord-Norge sett i lys av Lofotringens sentralnettfunksjon.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I utgangspunktet skal ikke sentralnettets utstrekning være avgjørende for forsyningssikkerheten i et område. På alle nettnivå er forsyningssikkerhet nettselskapenes primære ansvar. Nettvirksomhet er derfor underlagt en omfattende regulering fra myndighetene, både når det gjelder tekniske og funksjonelle forhold og når det gjelder inntektsrammer og prinsipper for tariffering.
Ettersom departementet har søknaden fra nettselskapene Lofotkraft og Trollfjord Kraft om å innlemme Lofotringen i sentralnettet til behandling, kan jeg ikke gå nærmere inn på denne enkeltsaken her.