Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Jeg har fått flere henvendelser fra pasienter som har fastlege i en annen kommune enn den de bor i. Pasientene får ikke dekket taxiregninger til og fra legekontoret når de må krysse en kommunegrense, selv om drosje er rekvirert fra lege.
Mitt spørsmål til statsråden blir da, er en slik praksis riktig og dersom den er det, hva vil statsråden gjøre for å endre en slik praksis?

Begrunnelse

Det kan være flere grunner til at man har fastlege i en annen kommune enn den man bor i. Dersom man bor på grensen mellom egen kommune og en annen, kan det være nærmere og dermed mer praktisk å ha fastlegen i nabokommunen. Det er jo også lov til å velge fastlege, og da velger man stort sett fastlegen ut fra tilgjengelighet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Rett til dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med reise til undersøkelse eller behandling følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Hovedregelen er at pasienten kun har krav på å få dekket reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. Denne hovedregelen gjelder uavhengig av kommuneinndeling. Fra denne hovedregelen er det gjort unntak, dvs. en utvidelse, når pasienten reiser til fastlege. Pasienten behøver ikke reise til den nærmeste fastlegen, men kan reise til en hvilken som helst fastlege innenfor den kommunen han bor i, og likevel få dekket reiseutgiftene.
Dersom pasienter mener at de ikke har fått det de har krav på etter regelverket, kan de klage til fylkesmannen.