Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Når det legges inn krav om alkolås på kjøretøy i anbudskriteriene er det viktig å sikre funksjonalitet, driftssikkerhet og personvernsikkerhet for yrkessjåfører og andre som skal bruke kjøretøyer med alkolås. Feil utslag kan få store konsekvenser enten utslaget er i positiv eller negativ retning.
Vil statsråden sørge for at CENELECs standarder for alkolås blir gjort gjeldende for norske kjøretøyer hvor alkolås monteres, og når vil det skje?

Begrunnelse

Nordisk råd har anbefalt å innføre alkolås for yrkessjåfører i de nordiske land, Færøyene, Grønland og Åland samt for personer som er dømt for promillekjøring og utrede en innføring av alkolås i alle typer kjøretøyer som et alkoholpolitisk tiltak. Finland, Frankrike, Sverige, har allerede innført krav om at alkolås skal sertifiseres i henhold til kravene i CENELEC-standardene. Etter hva jeg er gjort kjent med har Norge et alkolåsprogram for promillekjørere under utvikling. Flere fylkeskommuner stiller nå krav om alkolås i skolebusser, og transportkjøpere som oljeselskaper og andre krever at transportører har alkolås i aktuelle transportkjøretøyer. Det er viktig at alkolåsbruk ikke medfører funksjonalitetsproblemer, eller utsetter yrkessjåfører for arbeidsrettslige og økonomiske vilkårligheter på grunn av alkolås som ikke holder de kvalitetskrav som er nedfelt i standardene. Gjennom EØS-avtalen er Norge pålagt å innføre kravene i CENELEC-standarder.
De fleste andre lands veimyndigheter har deltatt i CENELEC-arbeidet med standarder og retningslinjer for alkolåsbruk.
Vegdirektoratet i Norge har så langt ikke prioritert å ta del i dette viktige, internasjonale standardiseringsarbeidet for alkolås.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Innmontering av alkolås i kjøretøy er frivillig. Det som stilles av forskriftskrav ved slik innmontering, er at alkolåsen tilfredsstiller gjeldende krav til elektromagnetisk stråling, slik at ikke bilens øvrige elektronikk blir forstyrret av alkolåsen eller omvendt. Statens vegvesen anbefaler at alkolåsen i tillegg tilfredsstiller relevant CENELEC-standard. Blant annet har Statens vegvesen laget en veileder til bedrifter og organisasjoner som ønsker å innføre alkolås i sine kjøretøy hvor det anbefales at alkolåsen tilfredsstiller denne standarden.
I forbindelse med forslag om alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av programmet mot ruspåvirket kjøring, er det foreslått krav om at alkolåsen skal tilfredsstille kravene i CENELEC-standarden. Dette forslaget er for tiden ute på høring.
De alkolåsene som tilbys på markedet i dag tilfredsstiller standardene. Så langt har dermed markedet regulert dette selv. Dersom alkolås i fremtiden blir innført som krav ved bruk av enkelte kjøretøygrupper til bestemte formål, vil det bli vurdert om det skal stilles krav til at utstyret tilfredsstiller relevante standarder, eller om det er andre krav som bør stilles til alkolås.