Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1085 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 03.04.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Statssekretær Torgeir Larsen bekreftet til NRK Dagsrevyen at støtten fra selvstyremyndighetene til palestinske fanger i israelske fengsler øker med straffens lengde. De verste terrorhandlinger gir særlig store utbetalinger til fangen og familien. Kanal 2 i Israel hevder at terrordømte Abbas al-Sayyeed mottar ca. 17 000 kr. i måneden.
Har utenriksministeren sjekket om dette er tilfelle, og nøyaktig hvilke støtteordninger som kan resultere et slikt beløp?

Begrunnelse

Kanal 2 i Israel brakte i september 2012 en reportasje om palestinske selvstyremyndigheters økonomiske støtte til fanger dømt for terrorisme. Det ble da bl.a. vist til utbetalinger på ca. 17 000 kr. i måneden til den terrordømte fangen Abbas al-Sayyeed. Han er dømt for planlegging av et terrorangrep mot et hotell i påsken 2002, der 30 mennesker ble drept og over 140 mennesker ble skadet. En annen som sitter fengslet for å ha medvirket flere til terroraksjoner der mange menneskeliv gikk tapt, er Abdullah Barghouti. Utbetalingene i hans tilfelle beløper seg til ca. 8 000 kr. i måneden. Det er meget bekymringsfullt at palestinske selvstyremyndigheter har utformet støtteordninger som i praksis framstår som belønning av grov terrorisme.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Palestinske selvstyremyndigheter (PA) opplyser at støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er avhengig av hvor mange barn familien har og hvor mange år den innsatte har vært fengslet. Dette er en del av palestinsk lovgivning. Det ble informert om denne ordningen i daværende utenriksminister Støres svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1876 (2011-2012).
Det har ikke vært mulig å undersøke støtten til fangen Abbas al-Sayyed, som er dømt for terrorhandlinger, men materialet vi har mottatt fra PA viser at det er mulig for støtten å nå opp i en størrelsesorden som nevnes i representanten Ropstads spørsmål. Dette gjelder for fanger som har sittet mange år i fengsel og som har store familier.
Jeg tok opp støtteordningen med statsminister Fayyad under giverlandsmøtet for Palestina (AHLC) i Brussel 19.3.13, og jeg ga klart utrykk for at jeg fant sider ved ordningen problematisk. Sammen med britiske myndigheter har Norge etterspurt mer inngående informasjon om ordningen, jfr. mine brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen av 11.3.13 og 19.3.13. Jeg vil ta saken opp igjen i mine møter med palestinske myndigheter under en reise til Midtøsten denne uken.