Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1084 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Palestinske selvstyremyndigheter har en egen «fangeminister», Issa Karake, som jevnlig besøker familiene til fanger som er dømt for alvorlige terrorhandlinger og drap på israelske statsborgere. Fangeministeren overrekker da gjerne priser, penger og hyller fangen som frihetskjemper og tar avstand fra at Israel behandler terroristen som en kriminell.
Hva mener utenriksministeren om dette, og gjøres noe for å få slutt på selvstyremyndighetenes hyllest av terrorister?

Begrunnelse

Palestinske myndigheter tar på den ene siden avstand fra terror, men står samtidig for ordninger som hyller terrorister og terrorisme. Det finnes ikke bare støtteordninger til palestinske fanger som er dømt for terrorisme som utenriksministeren bedømmer som «problematiske». I boken «Dobbeltspill. Sviket mot fredsprosessen» gis en utførlig dokumentasjon av at de palestinske selvstyremyndighetene også har en egen «fangeminister», Issa Karake. Han besøker jevnlig familiene til fanger som er dømt for alvorlige terrorhandlinger og overrekker da gjerne priser til ære for terroristen, overrekker penger og hyller terroristen som frihetskjemper. Det tas også avstand fra at Israel behandler fangene som kriminelle. Denne praksisen skaper tvil om selvstyremyndighetenes offisielle holdning mot terrorisme og for en fredelig konfliktløsning.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Som jeg også tidligere har gitt uttrykk for, tar jeg sterk avstand fra enhver form for støtte eller oppfordring til terrorisme. Det er problematisk at noe av Den palestinske selvstyremyndighetens (PAs) støtte til fanger i israelske fengsler kan mottas også av enkelte fanger som kan ha begått terrorhandlinger.
Jeg vil påpeke at PA under president Abbas og statsminister Fayyad gjennomgående har gitt uttrykk for at de tar avstand fra vold og vil arbeide for en fredelig løsning på konflikten. PA har lagt ned et betydelig arbeid for å øke sikkerheten for både palestinere og israelere, blant annet gjennom systematisk oppbygging av rettsapparat og sikkerhetstyrker.
Det foregår også et viktig arbeid med sikkerhetskoordinering mellom Palestina og Israel. Antallet terrorangrep med utgangspunkt i Vestbredden har falt dramatisk siden avslutningen av den andre intifadaen og har de siste årene vært på et historisk lavt nivå.
For en varig og stabil fred i Midtøsten er vi avhengig av at palestinerne lykkes med sitt mål om en to-statsløsning. Manglende fremgang på forhandlingsfronten kan fort undergrave det som er oppnådd så langt innen institusjonsbygging og sikkerhet.
Som nevnt gjør PA mye for å slå ned på terrorisme, også i samarbeid med Israel. PAs politikk overfor fangene og deres familier blir da også delvis forklart med at det skal bidra til å motvirke radikalisering og rekruttering til ytterliggående grupper. Jeg tar uansett sterk avstand fra uttalelser og handlinger som måtte hylle dem som gjennomfører terrorhandlinger, og dette er noe jeg vil meddele palestinske ledere.
Jeg har tatt opp saken med støtteordninger for palestinske fanger i israelske fengsler med palestinske ledere. Jeg kommer også til å ta opp denne saken i mine samtaler med palestinske ledere under en reise til Midtøsten denne uken.
Utenriksdepartementet vil samarbeide med andre giverland gjennom giverlandskomiteen i denne saken. Vi forutsetter at Verdensbankens kontroll av bistandsmidlene også bidrar til å sikre at giverlandspenger ikke går til å belønne eller finansiere terrorisme. Jeg vil i så måte arbeide videre sammen med Verdensbanken, som forvalter flergiverfondet vis-a-vis PA.
For øvrig vil jeg vise til tidligere svar på skriftlige spørsmål om palestinske fanger fra KrFs representanter og mine svar på spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om dette saksfeltet.