Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1086 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende 22. mars kan en lese om et prosjekt som gjør at kvinner kan slippe å komme på sykehus for å få utført abort med abortpiller. Noe som vil være det beste for kvinnen som slipper sykehus og ikke minst at sykehuset vil få kapasitet til å utføre andre oppgaver. Prosjektet har vart i to - år. Men en har arbeidet med dette langt ut over disse årene. Nødvendig regelendringer og forskrifter er nå på plass. Bare finansieringen gjenstår.
Kan kvinner, spesialister og sykehus forvente en avgjørelse raskt?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 22. Mars kan en lese om en sak om å få til aborter utenfor sykehus. En vet at sykehusene er nok presset som de er på mange områder. Og det må da være i alles interesse at sykehuset kunne ha frigjort kapasitet til andre oppgaver. Når man her finner oppgaver som spesialister kan og vil utføre så må det være svært positivt. Og ikke minst bra for samfunnet. Det er altså gått to år der blant annet denne gynekologen har deltatt i prosjektet der kvinner blir undersøkt og får abortpiller på gynekologen sitt legekontor i stede for å få det på sykehus. Samtidig har norske leger jobbet i fire år får å få dette i gjennom. Det er viktig at når ekspertene selv kommer med forslag så bør det gjøres alt for at det blir endret og ikke motarbeides. Forskrifter og regelendringer er på plass men finansieringsordningen mangler. Prosjektet viser at dette fungerer og det fungerer godt. Det at de involverte nå ikke vil vente lenger på avklaringer er forståelig. Og det blir et tap hvis en nå ikke klarer å gå videre. Det handler rett og slett om å bestemme seg.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt med medikamentelt svangerskapsavbrudd hos avtalespesialister.
Før prosjektet kan starte, har det vært nødvendig å gjøre en mindre endring i abortforskriftens § 4. Dette for å åpne for at medikamentelt svangerskapsavbrudd kan utføres utenfor sykehus. Endringen ble gjennomført med virkning fra 24. oktober 2011. Det ble etablert en prosjektgruppe i Helsedirektoratet våren 2012. I arbeidet med å etablere pilotprosjektet har det oppstått noen utfordringer med hensyn til å finne en juridisk holdbar og kostnadseffektiv løsning for finansiering.
Departementet arbeider nå med å avklare de finansielle rammene for prosjektet. Målsettingen er at prosjektet skal være klart for oppstart i løpet av våren, i Helse Vest og Helse Sør-Øst.
Departementet legger til grunn at pilotprosjektet med medikamentell abort hos avtalespesialister vil ivareta god kvalitet og pasientsikkerhet, og at det også vil være en kostnadseffektiv løsning sammenliknet med tilsvarende behandling i sykehus.