Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2012-2013)
Innlevert: 22.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 11.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråden uttalte 18. mars 2013 i Stortinget at det har vært en økning i antall plasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra ideelle aktører fra 2005 til 2012 fra litt under 800 til om lag 950.
Hva utgjør denne økningen for ideelle aktører i antall døgnopphold og polikliniske konsultasjoner?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre:

Svaret med tabell i pdf-format