Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1099 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 03.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): NSB har arbeidet tett med Jernbaneverket for å kvalitetssikre praktisk gjennomføring av to-timers frekvens på Sørlandsbanen. Prosessen har pågått i over ett år. Overraskelsen var derfor stor da departementet kunngjorde sin beslutning rett før påske.
Mener statsråden at denne beslutningen er å oppfatte som et forbedret tilbud og hva er forventet behov?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet kjøper bedriftsøkonomisk ulønnsomme togtilbud fra NSB og kjøpet er regulert gjennom Trafikkavtalen for 2012-2017.
For å sikre likebehandling av forskjellige lokale og regionale innspill til endringer i togtilbudet, har Samferdselsdepartementet og NSB gjennom Trafikkavtalen innført en prosess hvor fylkeskommunen, hvis den har endringsforslag til de kjøpte togtilbudene, fremmer skriftlig søknad om endringer i togtilbudet innen årlig frist 1. juni. NSB sender sin overordnede vurdering av endringsforslagene til Samferdselsdepartementet innen årlig frist 15. august. Samferdselsdepartementet oversender deretter relevante endringsforslag til Jernbaneverket, for vurdering av om forslaget lar seg gjennomføre med tanke på kapasitetsutfordringer og infrastrukturtiltak. Vurderingene fra Jernbaneverket skal foreligge innen årlig frist 1. november. Samferdselsdepartementet ber deretter NSB om pristilbud på relevante endringsforslag innen årlig frist 15. januar slik at endringsforslagene kan vurderes i den ordinære budsjettprosessen.
Ett av endringsforslagene som flere av fylkeskommunene langs Sørlandsbanen har fremmet for Samferdselsdepartementet, er å utvide togtilbudet på Sørlandsbanen til to-timers frekvens. Endringsforslaget innebærer at sovevognene omdisponeres til øvrige nattogstrekninger og at nattoget på Sørlandsbanen opprettholdes med kun sitteplasser.
Sovevognene er et godt og miljøvennlig alternativ til fly, da reisende har mulighet til å sove gjennom hele reisen. Beleggsprosenten på sovekupeene på Sørlandsbanen er om lag 50 %, og i gjennomsnitt er 30 av 60 senger per avgang fulle. Nattogtilbudet er generelt et populært tilbud i Norge. NSB har gjort en kundeundersøkelse på slutten av 2012, som viser at 92 % av alle kundene er svært fornøyd/ganske fornøyd med sovevognene. Resultatet har styrket seg kraftig siden 2007 hvor 75 % av kundene var svært fornøyd/ganske fornøyd.
Samferdselsdepartementet ønsker ikke å fjerne et godt og miljøvennlig transporttilbud. Samferdselsdepartementet har derfor gitt NSB beskjed om at de ikke skal arbeide videre med forslaget om å fjerne sovevogntilbudet på Sørlandsbanen. Passasjerer på strekningen Oslo-Stavanger skal fortsatt ha et tilbud om sovekupeer på nattoget.
Det er ikke spilt inn forslag til departementet som innebærer både to-timers frekvens og sovevogner på nattoget på Sørlandsbanen. Et slikt forslag er derfor ikke vurdert eller utredet.