Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1106 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Jeg er gjort kjent med at når Statskog innløser festetomter til hytteformål brukes det to måter. 1. prisen er 25 ganger festeavgiften. 2. prisen er 40 prosent av tomteverdien.
Kan statsråden redegjøre for hvilken måte Statskog håndterer innløsning av hyttetomter på og om det er en lik praksis over hele landet?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Statskog håndterer innløsning av festetomter til hytteformål i tråd med tomtefestelovens bestemmelser. Denne praksisen følges over hele landet, men beregning av innløsningssum varierer avhengig av hva slags festekontrakt og tomteverdi det er snakk om i det enkelte tilfellet.
Tomtefesteloven skiller mellom tidsbestemte eller oppsigelige avtaler på den ene siden, og avtaler uten tidsavgrensning på den andre siden.
Når det gjelder avtaler uten tidsavgrensning, skal disse kunne innløses til en pris tilsvarende 25 ganger festeavgiften. For festekontrakter som er tidsavgrenset, eller kan sies opp av bortfester, kan bortfester etter loven i stedet kreve innløsningssummen satt til 40 % av råtomteverdien. For disse tomtene tilbyr Statskog SF innløsning til 25 ganger festeavgiften eller 40 % av tomteverdien, dersom dette gir et bedre resultat for foretaket.