Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1116 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke oversikter Innovasjon Norge opererer med med hensyn til realiserte og urealiserte tap på lån og garantier, samt fremlegge en oversikt over lån/tilskudd Innovasjon Norge har måtte avskrive som tap (realiserte og urealiserte) de siste tre år, fordelt på lån og garantier, bransje, region og programområde?

Begrunnelse

Innovasjon Norge (IN) tilbyr fem tjenestetyper: finansieringstjenester, kompetansetjenester, rådgivningstjenester, nettverkstjenester og profileringstjenester.
Ifølge årsrapporten for 2011 hadde IN et netto tap på utlån på 41,2 mill. kroner, som i sin helhet var relatert til lavrisikoordningen.
Tilsvarende tall for 2010 var netto tap på utlån på 40,2 mill. kroner, hvorav 6,1 mill. kroner var knyttet til Såkornfondene og 34,1 mill. kroner til lavrisikoordningen.
Nettstedet E24 hadde 3. april 2013 en artikkel med følgende overskrift: "Giske åpner for konkursregister".
- Vi gjør store digitaliseringsfremskritt med Brønnøysundregisteret. Så vi får se. Kanskje kan det være en idé å koble det opp mot Innovasjon Norge, slik at vi kan få et sømløst system, uttaler nærings- og handelsministeren til E24.
- Dette forutsetter at vi ikke skaper mer byråkrati.
Det er veldig lett for politikere å kreve store mengder dokumentasjon på kryss og tvers, men det kan gå ut over effektiviteten og det vi faktisk får ut av pengene som Innovasjon Norge forvalter, legger han til.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske:

Svaret med tabell i pdf-format