Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1130 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 12.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål om nødmeldetjeneste, hvor statsråden opplyser om at det eksisterer en midlertidig ordning for døve og hørselshemmede som gjør det mulig å nå nødmeldetjenesten over hele landet både med SMS og gjennom ordningen med teksttelefon for døve. Interesseorganisasjonen for døve kjenner ikke til at det er mulig å sende nødmelding som SMS.
Kan statsråden fortelle hvilket nummer døve skal sende melding til?

Begrunnelse

Gjelder Dokument nr. 15:968 (2012-2013).

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet opplyste i brev av 15.11. 2010 til Norges Døveforbund bl.a. følgende:
«Som Døveforbundet kjenner til har Telenor siden 1984 drevet formidlingstjeneste for teksttelefonsamtaler fra funksjonshemmede, hovedsakelig døve. For disse brukerne er det etablert et separat nummer for nødmeldinger (1412) som gis prioritet ved formidlingssentralen. Denne tjenesten er bare tilgjengelig fra stasjonære terminaler, dvs. særskilte teksttelefoner. Vi har imidlertid forstått at det også er mulig å sende en sms til 2080. Det skrives da «NØD» i tekstmeldingen og så blir beskjeden formidlet videre. Dette er ikke en fullgod løsning for behandling av nødanrop da SMS ikke har noen prioritet i forhold til andre henvendelser.»

Basert på den informasjon Justis- og beredskapsdepartementet nylig har mottatt fra formidlingstjenesten for teksttelefoner foreligger muligheten for å sende SMS til 2080 fortsatt og det er også mulig å sende SMS til 149 fra Telenor/djuice-abonnement eller Telenors mobilnett.
Før informasjonen om disse nødnumre bekjentgjøres som reelle nødnumre overfor Norges Døveforbunds medlemmer, har Justis- og beredskapsdepartementet anbefalt overfor forbundet at de ber om å få informasjonen bekreftet av Telenors formidlingstjeneste for teksttelefoner.