Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2012-2013)
Innlevert: 09.04.2013
Sendt: 09.04.2013
Besvart: 16.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom mellom 17 og 19 år tar vaksine mot hjernehinnebetennelse. Tall Aftenposten har hentet inn viser at det er store fylkesvise forskjeller i andel russ som tar denne vaksinen. Vaksinen koster om lag 600 kroner, i tillegg må det betales for konsultasjon hos lege for å få satt vaksinen.
Vil statsråden utrede om de fylkesvise variasjonene har sammenheng med pris, og om det bør innføres gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle 17-åringer?

Begrunnelse

Det er et sentralt helsepolitisk mål å sikre likeverdig helsetilbud i hele landet. Det er også viktig å forebygge sosiale helseforskjeller. En utredning av om vaksine mot hjernehinnebetennelse skal tilbys alle 17-åringer gratis, bør inneholde en prioriteringsvurdering.
Trondheim kommune har opprettet vaksinasjonsteam som reiser ut til skolene og tilbyr vaksine mot hjernehinnebetennelse. Det er grunn til å anta at det øker andelen som tar vaksinen, samt at det reduserer kostnadene knyttet til å utføre vaksineringen, sammenliknet med om hver ungdom skal oppsøke fastlegen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er viktig med fokus på risiko for hjernehinnebetennelse blant russ. Selv om risikoen for å bli smittet er liten, viser erfaring at den er større i russetiden enn i andre faser av livet.
I 2010 og 2011 fikk Folkehelseinstituttet meldt henholdsvis ni og fire tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) som kunne relateres til russefeiringen. Begge årene var det omtrent like mange tilfeller blant russ som hos ungdom som hadde festet med russen eller gikk på en skole der russ var blitt syke. I 2012 var det totalt 24 tilfeller av meningokokksykdom, hvorav sju i aldersgruppen 17-19 år. Hittil i 2013 er det ingen i aldersgruppen 17-19 år som har vært syke med hjernehinnebetennelse.
Det er viktig å være oppmerksom på at den registrerte variasjonen i vaksinering mellom landsdeler kan skyldes ulik registreringspraksis. Det er ikke påbudt å registrere meningokokkvaksinering i Sysvak-systemet, slik det er for vaksinering i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vi kjenner derfor bare antall registrerte vaksineringer, ikke det antall vaksiner som faktisk er gitt.
Folkehelseinstituttet anbefalte i fjor at ungdom som skal delta i russefeiring, burde vurdere å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse. I år anbefales det i tillegg at all ungdom i alderen 17-19 år bør vurdere å la seg vaksinere. Samtidig er det viktig at det gis informasjon om hva ungdommen selv kan gjøre for å redusere risikoen for smitte; som å unngå å drikke av samme flaske, ikke dele sigaretter, unngå for mye alkohol og hvile nok.
Det har ikke vært vurdert av helsemyndighetene å gjøre vaksinen mot hjernehinnebetennelse gratis. Vaksinering er foreløpig bare gratis i Barnevaksinasjonsprogrammet. Andre vaksiner som anbefales, for eksempel reisevaksiner, må den enkelte betale selv. Om en vaksine skal gjøres gratis eller ikke, må vurderes faglig og opp mot andre helseprioriteringer.