Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1137 (2012-2013)
Innlevert: 09.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 17.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Jeg har fått henvendelser fra folk i motorsportmiljøet i Norge når det gjelder forskrift om motorsport på lukket bane eller annen avsperret område og om annen bruk av go-kart. De mener at denne forskriften er utdatert og i strid med konkurranseregelverket i EU/EØS.
Vil statsråden se på dette og eventuelt gjøre noe for å endre forskriften dersom det viser seg at dette medfører riktighet?

Begrunnelse

Forskriften motormiljøet henviser til er http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20010115-0026.html
Jeg får opplyst at denne forskriften i dag ikke praktiseres, fordi mye av motorsporten organiserer seg gjennom egne forbund eller står helt fritt, f.eks. tractor pulling og de store gatebilarrangementene. Norsk Motorsykkel Forbund som det nevnes i teksten i forskriften, skal ha opphørt å eksistere. Norsk Motorsport forbund eksisterer.
I Sverige skal det ha blitt en prinsipiell avgjørelse om at deres lignende lov er i strid med konkurranseloven.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Forskrift 15. januar 2001 nr. 26 om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart har ikke blitt revidert siden 2004. Vegdirektoratet har likevel gitt årlig dispensasjoner for grener som ikke er opplistet i forskriften, slik at manglene i forskriften ikke har ført til praktiske problemer. Det er planlagt en revisjon av forskriften for å ajourføre den til dagens situasjon.
Samferdselsdepartementet kan ikke se at det norske regelverket er i strid med gjeldende EU/EØS-rett.