Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1144 (2012-2013)
Innlevert: 10.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 15.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan har statsråden forsikret seg om at Norsk brannvernforening har den nødvendige kompetansen som skal til for å være sertifiseringsmyndighet for profesjonelt fyrverkeri og pyrotekniske sceneeffekter og har alternative sertifiseringsordninger blitt vurdert?

Begrunnelse

Sertifiseringsordningen for brukere av profesjonelt fyrverkeri og pyrotekniske sceneeffekter er satt bort av DSB til Norsk brannvernforening, som forøvrig er en privat stiftelse. Brannvernforeningen er dermed ikke å anse som et offentligrettslig organ.
Som en del av denne sertifiseringsordningen er Norsk brannvernforening gitt i oppgave å avholde kurs for å sikre at brukerne har tilstrekkelige kvalifikasjoner for å imøtekomme kravet om opplæring i gjeldende sikkerhetsinstrukser og kravet til sikker håndtering. Den praktiske gjennomføringen av kursene er satt bort til andre private aktører.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Dagens krav er fastsatt gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og kravene er blant annet en konsekvens av direktiv 07/23/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler. Jeg har full tiltro til at DSB har organisert sertifiseringsordningen på en god måte. DSB anser Norsk brannvernforening for å være en seriøs og uavhengig aktør, og kursmateriale knyttet til sertifisering er utviklet i samarbeid mellom DSB og Norsk brannvernforening. Norsk brannvernforening håndterer fra før av en stor kursportefølje, og foreningen har tilknyttet seg dyktige kursinstruktører. Norsk brannvernforenings organisasjon gjør dessuten at de har mulighet til å fordele kursene over hele landet.
Utredning av alternative sertifiseringsordninger er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.