Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2012-2013)
Innlevert: 11.04.2013
Sendt: 12.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Perspektivmeldingen peker på at Kina vil bli en enda viktigere handelspartner for Norge fremover. I Finansdepartementets svar på FrPs spørsmål 6 til Perspektivmeldingen kommer det frem at det var forhandlinger mellom Kina og Norge om ny frihandelsavtale frem til høsten 2010, men at Kina etter det tidspunktet ikke har invitert til nye forhandlinger.
Hva har Norge gjort for at forhandlingene kan gjenopptas så snart som mulig?

Begrunnelse

Kina var ifølge SSB i februar 2013 Norges viktigste handelspartner i Asia og Norges tredje viktigste partner på importsiden. I SSBs "Økonomiske analyser 1/2013 økonomiske utsyn over året 2012" forventer man at Kinas BNP vil øke med 7,7 % i både 2013 og 2014, mens veksten vil øke til 8,2 % i 2015 og 8,6 % i 2016. IMF forventer enda høyere vekst i Kina. Dette er en økonomisk vekst som representerer en stor mulighet for Norge og norsk næringsliv.
Norge er i en unik geografisk posisjon når det gjelder Kina. Det er 40 prosent kortere å kjøre skip fra London til Yokohama (Japan) over Nordøstpassasjen enn via Suez, og fra Kirkenes er det omtrent like kort til Beringstredet som til Middelhavet. Norge er på mange måter det landet i Europa etter Russland som er nærmest Kina.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina startet opp i september 2008. Åttende forhandlingsrunde ble avholdt i Oslo i september 2010. Som ledd i oppfølgingen av åttende forhandlingsrunde oversendte Norge et revidert tilbud for reduksjon av toll på landbruksvarer til Kina i begynnelsen av november 2010. Kinesiske myndigheter har ikke respondert skriftlig på tilbudet. Kinesiske myndigheter har muntlig respondert til norske myndigheter at de trenger tid til interne konsultasjoner for å ta stilling til det nye tilbudet. Kinesiske myndigheter er gjort kjent med at det fra norsk side er et ønske om å fortsette forhandlingene så raskt kinesisk side åpner for dette. Det har ikke funnet sted konkrete samtaler for å beramme eventuelle nye forhandlingsrunder.