Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1174 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): "Situasjonen i Bodø fengsel, er uforsvarlig." Dette hevder tillitsvalgte ved det samme fengselet. De viser til at det er kuttet med 4,4 Mill kroner sammenlignet med 2010. Statsråden har ved flere tilfeller påpekt satsingen dagens regjering skal ha gjennomført.
På bakgrunn av dette vil jeg gjerne vite hva det er de ansatte ved Bodø fengsel ikke forstår siden de åpenbart mener at virkeligheten er helt annerledes enn den virkeligheten regjeringen beskriver?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er kjent med at den økonomiske situasjonen i Kriminalomsorgen region nord hvor Bodø fengsel er en enhet, er utfordrende. Situasjonen er slik fordi regionen siden 2010 har hatt et merforbruk, noe som innebærer et behov for tiltak på kort sikt for å nedbetale merforbruket. I tillegg er det nødvendig med langsiktige tiltak for å unngå nye merforbruk. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har en tett dialog med Region nord om situasjonen og tiltak. Denne dialogen er ikke avsluttet.
Jeg har fått forsikringer om at ingen vil bli sagt opp som følge av omleggingen i regionen. Jeg vil understreke at de ansattes sikkerhet skal prioriteres høyt. De tilsatte skal føle seg trygge på jobb. Derfor er risikovurderinger av turnuser som er et av tiltakene som gjennomføres for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, viktig.
Jeg har fått forsikringer fra KSF om at situasjonen ved Bodø fengsel er forsvarlig både for innsatte og ansatte.