Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1187 (2012-2013)
Innlevert: 18.04.2013
Sendt: 18.04.2013
Besvart: 23.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Når mener statsråden at KS1 for hovedveisystemet for Moss og Rygge vil være ferdig og at statsråden har valgt konsept, slik at det videre planarbeidet i Moss kan startes opp igjen?

Begrunnelse

I forbindelse med KVUen for hovedveisystemet i Moss og Rygge ble det i løpet av januar sendt inn høringsuttalelser fra de berørte kommunene og Østfold fylkeskommune.
Høringsfristen var kort for å rekke gjennomføring av KS1 før fremlegget av NTP.
Ordføreren i Moss beskriver prosessen frem til ferdig KVU og behovet for påfølgende prosess i skriv oversendt statsråden 28. januar 2013. I svar fra statsråden 20. mars skrives det at KS1 er i sluttfasen.
I Nasjonal transportplan står følgende å lese om prosjektet:

"Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning, KVU, for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.
Utredningen er sendt til ekstern kvalitetssikring, KS1. Samferdselsdepartementet vil legge opp til videre planlegging når valg av konsept er avklart."

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Rapport fra ekstern kvalitetssikring KS1 av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge ble mottatt i Samferdselsdepartementet 19. april 2013. Kvalitetssikringen har vært gjennomført av konsulentgrupperingen Terramar/Oslo Economics.
Samferdselsdepartementet tar sikte på at avklaring i saken på bakgrunn av KS1 vil foreligge innen sommeren 2013.