Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1188 (2012-2013)
Innlevert: 18.04.2013
Sendt: 18.04.2013
Besvart: 26.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden ta initiativ til at broer som oppgraderes for tyngre kjøretøy omklassifiseres umiddelbart?

Begrunnelse

Fra næringslivet etterlyses det langt sterkere næringsorientering i Vegdirektoratet. Blant annet er det viktig at en veg må omklassifiseres umiddelbart når forbedringer er foretatt.
Det kommer meldinger om at broer som oppgraderes og forsterkes sensommer ett år ikke blir registrert omklassifisert før ny liste lages 1,5. hvert år. Høyre er opptatt av at dette arbeidet skjer fortløpende og umiddelbart.
En hel vinter gikk uten at f.eks. skogeiere som transporterte tømmer fikk tatt ut forbedret effekt. Og ved denne praksis først fikk tatt i bruk og nyttiggjort gevinsten når ny liste ble sendt ut 1.5.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Næringslivet må ha gode og forutsigbare rammevilkår. Blant annet må de som planlegger og utfører transporter ha tilgang til oppdatert informasjon om hvilke begrensninger som gjelder for vegnettet. Opp- og nedskrivninger av største tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på vegene, fastsettes av Statens vegvesen i veglistene en gang i året.
Hyppigere oppdatering av veglistene vil gjøre det mulig å utnytte forbedringer på vegnettet raskere. Vegdirektoratet tilrettelegger nå for dette. Forslag til nødvendige forskriftsendringer har allerede vært på høring.
Jeg vil understreke at fastsetting av veglistene, er avhengig av et kartleggingsarbeid i forkant, og det er ofte behov for å se vegstrekninger i sammenheng. Endringer og oppdateringer må selvsagt også følge ordinære regelverksprosedyrer, da veglistene har status som forskrift. Dette innebærer at umiddelbar og fortløpende oppdatering av veglistene ikke er mulig eller tilrådelig. Oppgraderinger bør imidlertid skje med jevne mellomrom, og langt oftere enn i dag.