Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1209 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 23.04.2013
Besvart: 26.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 1171, som ikke er et svar på det jeg spør om. Det vises der til at POD har saken til vurdering.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden mener at politimester Fjærli har overholdt de retningslinjer og krav statsråden viser til i nevnte svar og om statsråden vil avklare dette vesentlig grundigere samt bidra til å informere undertegnede om PODs vurdering i samme sak?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1171 hvor jeg uttalte at jeg som statsråd ikke går inn vurderingen av enkeltsaker som den representanten viser til. Politidirektoratet har opplyst at de er i dialog med politidistriktet. Jeg har derfor tillit til at Politidirektoratet ivaretar og håndterer saken på en god måte.