Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1211 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 23.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til statsrådens skriftlige besvarelse nr. 1008, hvor statsråden viser til at WHOs retningslinjer er forsiktige i bruk av diagnostisk utstyr som CT og funksjonell MR da dette også skal kunne anvendes i land med begrensede helseressurser.
Mener virkelig statsråden at Norge er et land med begrensede ressurser og at sammenligningen er relevant?

Begrunnelse

I tidligere svar så har statsråden hevdet at vi i Norge skal bruke de beste løsninger og gi den beste behandling.
Viser til at WHO er veldig klar på differensieringen mellom land med begrensede ressurser og industriland (eller lav, middel og høye inntekter)). Statsråden sier videre i sitt svar at retningslinjene til WHO har rådgivende status for medlemslandene. Samtidig som funksjons MRI i veldig liten grad blir brukt i Norge.
Mener virkelig statsråden at man i Norge gir det beste behandlingstilbudet når det ikke utføres funksjons MRI.
Viser for øvrig til følgende link som WHO har utarbeidet som retningslinjer.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/servicw/traumacare/estc_checklist.pdf

Her anbefales bruk av funksjons CT og MRI.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I mitt svar på spørsmål 1008 til skriftlig besvarelse heter det:

”WHOs retningslinjer er derfor forsiktige i sine anbefalinger om bruk av avansert CT og funksjonell MR, men viser til at slike billeddiagnostiske teknikker kan være en del av de enkelte landenes faglige retningslinjer.”

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 850 til skriftlig besvarelse, der jeg refererer Helsedirektoratets vurdering av bruk av funksjonell MR ved nakkeskader:

”Helsedirektoratets vurdering er at det ikke foreligger vitenskapelig dokumentasjon for bruk av funksjonell MR for å påvise eventuelle båndskader og instabilitet i nakken.”