Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1224 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 26.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med en ev. nedleggelse av 110-sentralen på Gjøvik og Lillehammer, hersker det nå stor usikkerhet for om man vil få like god sikkerhet som tidligere.
Hvordan ser statsråden på denne utviklingen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Formålet med fellessentraler for 110-tjenesten er å skape robuste nødsentraler for innbyggerne. Fellessentraler med ansvar for større områder gir økt kompetansebygging i sentralen og mer praktisk erfaring hos hver enkelt operatør, noe som vil bidra til å øke kvaliteten på tjenesten. Man kan også ha flere operatører per sentral. En fellessentral med mer personell på vakt er også bedre rustet til å håndtere store hendelser eller flere mindre hendelser samtidig. Moderne it-utstyr gir samtidig operatørene mulighet til å beholde god oversikt over lokale forhold i kommunene. Resultatet vil være en styrket håndteringsevne og profesjonalisering av nødalarmeringstjenesten for brann- og redningsvesene til beste for innbyggerne i kommunen. Fellesdrift av 110-sentralen vil, i tillegg til å gi innbyggerne bedre tjeneste, også redusere kommunenes utgifter, fordi kostnadene nå kan deles på flere kommuner.
Etter det jeg får opplyst ligger 110-sentralen på Elverum godt an i prosessen med forberedelsene, og den nye fellessentralen ventes å være i drift fra og med 04.06.2013.