Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1226 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 26.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvor mange har fått tilgang på/tatt i bruk omvendt voldsalarm etter at loven trådde i kraft 1. februar 2013?

Begrunnelse

Lovendringen av straffeloven 1902 ved lov av 19.jun 2009 som hjemlet "omvendt voldsalarm" trådte i kraft 1.februar 2013.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Retten kan idømme elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm) i voldssaker som har funnet sted etter at loven om elektronisk kontroll ved kontaktforbud trådte i kraft 1. februar 2013. Politiet har ansvaret for ordningen som administreres i samarbeid med kriminalomsorgen.
Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at pr. 24. april 2013 var det ikke kommet forespørsel om sak (dom) knyttet til elektronisk kontroll.