Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1241 (2012-2013)
Innlevert: 29.04.2013
Sendt: 29.04.2013
Besvart: 07.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Jeg har blitt varslet om at politiet som arbeider med fremmedsaker på Moss Lufthavn Rygge har fått beskjed fra sin ledelse om at de har bortvist for mange utlendinger, og at de måtte ta det litt "roligere".
Synes statsråden at det harmonerer med regjeringens politikk at det skal bli lettere for personer som ikke kan gjøre rede for sitt opphold her i landet og/eller ikke har penger til oppholdet å komme inn i landet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er et mål for regjeringen at personer uten lovlig opphold i Norge returnerer raskt, helst frivillig, men om nødvendig med tvang. I de siste årene har politiet hatt økt oppmerksomhet på å øke antall bort- og utvisningssaker. Politidirektoratet har gjennomført kompetanse-heving om dette i politidistriktene. Antall opprettede bort- og utvisningssaker økte fra 1 739 i 2011 til 2 390 i 2012.
Politidirektoratet opplyser at Østfold politidistrikt har stor aktivitet på Moss Lufthavn Rygge, og gjennomfører både pålagte Schengenkontroller og utlendingskontroll på territoriet. Politidistriktet har ingen målsetting å redusere antall bortvisninger. Per 31. mars 2013 ble det opprettet 64 bortvisningssaker, mot 60 i tilsvarende periode i 2012. Distriktet har utarbeidet en egen rapport om grense- og territorialkontroller som gir distriktet en planmessig styring og utvikling av disse kontrollene.