Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1228 (2012-2013)
Innlevert: 24.04.2013
Sendt: 25.04.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan miljøvernministeren bekrefte at regjeringen har fattet en beslutning om å si nei til den planlagte åpningen for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Jan Mayen, eller er det slik at åpningen er utsatt til høsten i påvente av at Oljedirektoratet avslutter ressurskartleggingen i området?

Begrunnelse

På NRK Dagsrevyen tirsdag 23. april uttalte miljøvernministeren følgende på spørsmål om hvorfor SV støtter åpningen av Barentshavet Sør:

"Regjeringen har sagt ett ja og ett nei de siste ukene. Ja til Barentshavet sørøst, men og nei til den planlagte åpningen rundt Jan Mayen, og nei til Lofoten de siste åra. Det var aller viktigst nå å skjerme de mest sårbare områdene nær Lofoten og Jan Mayen, og det viser at det er ikke autopilot lenger for oljeindustrien til nye områder. Vi har begynt omstillingen til den tida der store deler av oljen som vi har faktisk må bli liggende under bakken. Det er forskjell på Jan Mayen og Lofoten – som vi har sagt nei til – og Barentshavet."

Dette er helt ny og ukjente signaler for offentligheten. SV og regjeringen vedtok i petroleumsmeldingen Meld. St. 28 (2010-2011) Innst. 143 S (2011–2012) å igangsette en åpningsprosess for havområdene rundt Jan Mayen.
I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet 22. mars 2013 varslet olje- og energiministeren om at åpningsprosessen blir forsinket fordi oljedirektoratets ikke har ferdigstilt kartleggingen av ressursgrunnlaget i området. Opprinnelig plan var ifølge OED å invitere Stortinget til å beslutte åpning av dette området før sommeren, men nå er åpningen utsatt til høsten. Stortinget er aldri blitt informert om at regjeringen har bestemt seg for å si nei til åpning utenfor Jan Mayen, slik miljøvernministeren uttalte til NRK Dagsrevyen.
Dersom regjeringen har fattet en slik beslutning er det en gledelig nyhet for KrF. KrF har så langt stått alene i Stortinget i vår motstand mot å åpne Jan Mayen for oljevirksomhet. I innstillingen til petroleumsmeldingen Innst. 143 S (2011–2012) skrev KrF følgende:

"Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er kritisk til regjeringens planlagte åpning av havområdene rundt Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Jan Mayen er et sårbart naturområde, og vanskelighetene med å drive meningsfullt oljevern der er enda større enn tilfellet vil være utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette medlem viser samtidig til at oljeindustrien ikke har uttrykt noe sterkt ønske om å starte petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen. Dette medlem ønsker å bevare uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet samt havområdene rundt Jan Mayen petroleumsfrie, og ser derfor ingen grunn til å starte opp kunnskapsinnhenting og kartlegging av petroleumsressurser i disse områdene."

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Stortinget er orientert om regjeringens beslutning om å gjennomføre en åpningsprosess for norske havområder ved Jan Mayen, jf. Meld. St. 37 (2008-2009) og Meld. St. 28(2010-2011). Stortinget har videre bevilget midler til gjennomføring av åpningsprosessen.
Det er ikke aktuelt å foreslå en åpning av områdene rundt Jan Mayen i denne stortingsperioden. Det utelukker ikke at spørsmålet om åpning av områdene rundt Jan Mayen kan tas opp i neste stortingsperiode når Oljedirektoratet har oppdatert sin ressurskartlegging.