Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1238 (2012-2013)
Innlevert: 26.04.2013
Sendt: 29.04.2013
Besvart: 07.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Etter Arbeiderpartiets landsmøte er det kommet motstridende signaler angående gjeldende konsekvensutredning for åpnede områder på Nordland VI. Statsministeren har tidligere sagt at vi har all nødvendig kunnskap om disse områdene, og at de områder som har vært konsekvensutredet ikke trenger utredes på nytt.
Kan statsråden bekrefte at et stortingsflertall kan vedta iverksettelse av aktivitet i allerede åpnede områder uten noen ny konsekvensutredning?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Sammen med blant annet dypvannsområdene i Norskehavet ble deler av Nordland VI åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994. Andre deler av Nordland VI ble ikke åpnet.
Det er tildelt to utvinningstillatelser i Nordland VI.
Siden 2001 har regjeringen fattet beslutninger som gjør at petroleumsvirksomhet ikke ble videreført i dette området. Igangsetting av petroleumsvirksomhet i åpnet del av Nordland VI krever en beslutning i regjering.
I den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten heter det: ”I de åpnede deler av Nordland VI vil det ikke være petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden. Det vil heller ikke bli utlyst nye blokker i området i denne stortingsperioden”. Regjeringen vil oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i løpet av neste stortingsperiode.