Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1244 (2012-2013)
Innlevert: 29.04.2013
Sendt: 30.04.2013
Besvart: 07.05.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva er grunnen til at statsråden ikke deltok på miljøvernministermøte i Dublin i forrige uke?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Eg skulle gjerne ha delteke på EU sitt uformelle miljøministermøte i Dublin den 22. – 23. april. Då regjeringa hadde heildagskonferanse om revidert nasjonalbudsjett på same tid var det vanskeleg for meg å kombinere deltaking på regjeringskonferansen og EUs uformelle miljøministermøte.
Miljøverndepartementet og den norske ambassaden i Dublin var til stades på møtet og eg har fått fyldig referat frå diskusjonane.