Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1247 (2012-2013)
Innlevert: 29.04.2013
Sendt: 30.04.2013
Besvart: 06.05.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil man fra norsk side ta initiativ for å ivareta sikkerheten for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak samt bidra til at elementære menneskerettigheter i leiren blir ivaretatt og at flyktningene får nødvendig medisinsk hjelp?

Begrunnelse

Det vises til flere tidligere spørsmål om den svært vanskelige humanitære situasjonen for de iranske flyktningene i Camp Liberty i Irak og den frykten for nye angrep de hver eneste dag opplever.
I de siste uker har det vært en rekke eksplosjoner i nærheten av leiren noe som bidrar til enda mer frykt og usikkerhet i leiren.
Irakiske myndigheter som sammen med FNs høykommissær for flyktninger har ansvar for sikkerheten i leiren, har dessverre vist at de ikke er i stand til dette. Et stadig tettere samarbeid mellom Maliki-regimet i Bagdad og teokratiet i Teheran har heller ikke bidratt til økt sikkerhet og trygghet for de forsvarsløse flyktningene.
Situasjonen i leiren er nå ytterligere forverret og det rapporteres nå om dødsfall som følge av mangel på medisinsk hjelp.
Temperaturen i leiren er nå også meget høy. Innbyggerne i leiren har derfor kjøpt vifter for å holde temperaturen i sjakk, men irakiske styrker hindrer nå at disse kommer inn i leiren.
Jeg håper nå at verdenssamfunnet våkner opp og griper inn før dette utvikler seg til en humanitær katastrofe.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Hva gjelder sikkerheten og menneskerettighetene for beboerne i Camp Liberty, viser jeg også til svarene på skriftlige spørsmål nr. 966 (2012-2013), nr. 802 (2012-2013), nr. 736 (2012-2013), nr. 621 (2012-2013), nr. 2022 (2011-2012) og til tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støres svar på spørsmål om samme tema.
Sikkerhetssituasjonen i Irak er generelt meget vanskelig. Den siste tiden er anslagsvis 100 mennesker drept hver uke i terrorangrep. Norge har overfor irakiske myndigheter hele tiden understreket deres ansvar for sikkerheten i Camp Liberty. I følge FN har irakerne innført flere tiltak for å sikre leiren.
Når det gjelder medisinsk hjelp finnes det i følge FNs sendelag i Irak, UNAMI, en egen klinikk i leiren som tilbyr førstehjelp og behandling av enklere sykdommer og skader. For mer alvorlige sykdommer, som for eksempel kreft, blir beboerne henvist til det irakiske helsevesenet. Irakiske myndigheter sørger regelmessig for transport til sykehus i Bagdad for slik behandling. Spesialrepresentant for FNs generalsekretær i Irak, Martin Kobler, oppfordret i sin redegjørelse for Sikkerhetsrådet 21. mars i år lederne i Camp Liberty til å samarbeide med irakiske myndigheter om medisinsk behandling for beboerne.
Som jeg har pekt på i tidligere svar, er det også viktig at beboerne i Camp Liberty samarbeider med FNs høykommissær for flyktninger i prosessen for vurdering av mulig gjenbosetting i tredjeland. I spesialrepresentant Koblers redegjørelse viste han til at beboerne, til tross for en rekke tilbud om gjenbosetting, ikke samarbeider tilstrekkelig om denne prosessen. Kobler oppfordret lederne i leiren om ikke å hindre at de beboere som ønsker det, får forlate stedet.