Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2012-2013)
Innlevert: 30.04.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvis man legger en nedbetalingsperiode på 23 år til grunn og en rentesats som tilsvarer den rentesatsen dagens OPS-prosjekter har, hvor mye høyere vil de samlede finansieringskostnadene for de 17 prosjektene som Høyre foreslår i sin alternative nasjonale transportplan bli, sammenlignet med en ordinær finansieringsmodell?

Begrunnelse

Høyre la 24.04.13 frem sin alternative nasjonale transportplan, hvor det foreslås at 17 vei- og jernbaneprosjekter skal organiseres som OPS.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: