Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 03.05.2013
Besvart: 13.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen skriver på sin blogg at regjeringens NTP forslag er 508 mrd. kr. Han hevder i en påfølgende debattkommentar at dette tallet er eks mva. I Meld. St. 26 (2012-2013) fremkommer det at NTP eks. mva. er på 462,3 mrd. kr i planperioden. Ved forrige NTP var vei fritatt for mva.
Hva er riktig, det Micaelsen sier, eller det som står i meldingen fra regjeringen?

Begrunnelse

Her er en link til de aktuelle innleggene:
http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/oljepengene-laner-vi-billig-til-utlandet-og-dyrt-tilbake/ (om 508 mrd.)
http://www.solvikolsen.com/2013/04/skremmende-handtering-av-risiko/#disqus_thread (om tall eks mva)

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er uklart for meg hva representanten Michalsen har tatt utgangspunkt i på sin blogg. Som det framgår av tabell 7.1 i Meld. St. 26 (2012-2013) er det lagt opp til en ramme på totalt om lag 462 mrd. kr i planperioden. Dette inkluderer midler til vegformål, Jernbaneverket, Kystverket og belønningsordningen. Beløpet er uten kompensasjon for mva-reformen til vegformål, og representerer et nivå som er nærmere 50 pst høyere enn nivået i saldert budsjett 2013, eller mer enn 150 mrd. kr i forhold til en ren videreføring av nivået for 2013. I tillegg kommer et bompengeanslag på totalt 98 mrd. kr. Inklusiv bompenger blir beløpet om lag 560 mrd. kr for hele planperioden.
Tilsvarende tall inklusiv kompensasjon for mva-reformen til vegformål framgår av tabell 7.2 i Meld. St. 26 (2012-2013). Rammen til vegformål, Jernbaneverket, Kystverket og belønningsordningen er totalt 508 mrd. kr. I tillegg kommer det totale bompengeanslaget på 98 mrd. kr. Totalt blir dette om lag 606 mrd. kr for hele perioden.